TAJPAN s.r.o.
Vážska 1, 821 07 Bratislava
Slovenská republika

Office:
Hrachová 6
821 06 Bratislava

Ing. Stanislav Nevláčil
+ 421 (903) 454 291
stanley.nevlacil@tajpan.com

Mgr. Art Peter Slovák
+ 421 911 45 42 94
peter.slovak@tajpan.com